Coaching

Mijn begeleiding is gericht op het inrichten van jouw zelf verkozen ontwikkelingsproces. Dat proces is toekomstgericht en gaat over jouzelf en de wisselwerking die je hebt met je omgeving.

Voor mij is elk gesprek een ontmoeting, en in coachgesprekken gaat het mij om de kwaliteit van die ontmoeting. Ik luister goed, en probeer te verstaan wat jou beweegt. Ik hoor wat er achter jouw woorden schuil gaat. Dit vraagt affectie, aandacht, openheid en geduld. Wezenlijk is dat je je serieus genomen voelt, zonder voorwaarden vooraf en vrij van waardeoordeel.

Patronen

Ik moedig je aan om te ontdekken wat er in je leeft. Waar loop je tegen aan? Welke patronen ontdek je bij jezelf? Door zelf met een eerlijke, open en vriendelijke houding te kijken naar wat zich voordoet in je leven, ontstaat er ruimte om nieuwe stappen te zetten.

Doelgroep

Ik werk met volwassenen en jongvolwassenen. Adolescenten zijn welkom vanaf de leeftijd waarop het vermogen te reflecteren op het eigen gedrag zich aan het ontwikkelen is. In het begeleiden in deze turbulente levensfase heb ik brede ervaring en de ontwikkeling die de jong volwassene in deze fase doormaakt heeft mijn warme belangstelling.

Werkwijze

GesprekkamerDe coachgesprekken duren één tot anderhalf uur en vinden plaats in mijn praktijk aan huis in Wassenaar. In het intake gesprek maken we kennis met elkaar en onderzoeken we wat er speelt, wat jij hoopt te vinden en wat ik voor jou kan betekenen.

Als jij besluit je door mij te laten begeleiden, dan maken we afspraken over het aantal gesprekken en de frequentie van die gesprekken. Tussentijds evalueren we de werkwijze en stellen die desgewenst bij.

In alle trajecten wordt gewerkt volgens de Internationale Ethische Gedragscode en de Algemene Voorwaarden ondersteund door de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Naar aanleiding van de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) is hier mijn privacyverklaring. Mijn lidnummer van de NOBCO is 29829. Voor meer informatie zie www.nobco.nl.