Verbindende Communicatie

In mijn praktijk bied ik de mogelijkheid om je te ontwikkelen op het gebied van Verbindende Communicatie. Ik werk op basis van het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg (NVC). Deze wijze van communiceren leidt tot het oplossen en voorkomen van conflicten, inzicht in communicatie en heling van relaties. De intentie van Verbindende Communicatie is om steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid met en respect voor eigen en andermans behoeften.

Workshops en trainingen

In mijn praktijk is het mogelijk je individueel te scholen in Verbindende Communicatie. Ook kun je aansluiten bij groepen. Ook werk ik in groepen met ‘dansvloeren’, ontwikkeld door Gina Lawrie en Bridget Belgrave. De dansvloeren bestaan uit kaarten voor verschillende componenten van Verbindende Communicatie die op de vloer gelegd worden. Een ‘danser’ verplaatst zich tijdens het proces fysiek naar de kaart die op dat moment in het proces past. Het model van Marshall Rosenberg kan op deze manier meer doorleefd en met verdieping ervaren worden.

 

Groepskamer

 

"Ik beschouw verbinding als een energie die bestaat tussen mensen als ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Als ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en als ze ondersteuning en kracht ontlenen uit de relatie."
(Brené Brown)